MOVIE

 • โตแล้วต้องโต๋ (11 กรกฎาคม 2535)
  รับเชิญ
 • คู่แท้สองโลก (30 เมษายน 2537)
  สหรัถ สังคปรีชา-กัลยา เลิศเกษมทรัพย์
  รางวัลดารานำชายยอดเยี่ยม จากสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2538
 • สุริโยไท (17 สิงหาคม 2544)
  รับบทพระมหาอุปราชา (บุเรงนอง,บาเยงนอง)
 • ลัดดาแลนด์ (28 เมษายน 2554)
  สหรัถ สังคปรีชา-ปิยธิดา วรมุสิก
  รางวัลภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงสุดในต่างประเทศในรอบปี 2554 จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติหัวหิน ปี 2555
 • สูบคู่กู้โลก (8 พฤศจิกายน 2555)
  รับเชิญ
 • ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “โรงสีและที่นา” โดยหอการค้าไทย (พฤศจิกายน 2555)
 • Together วันที่รัก (20 ธันวาคม 2555)
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี – สหรัถ สังคปรีชา – ปิยธิดา วรมุสิก – นพชัย ชัยนาม
 • 20ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น (24 พฤศจิกายน 2559)
  สหรัถ สังคปรีชา-ดาวิกา โฮร์เน่